Topbanner_Algemeen_MIT_kabelassemblage_PSO

Industriële Techniek behoudt hoogste niveau op de PSO-Prestatieladder

Begin februari 2020 heeft de tweejaarlijkse audit plaatsgevonden in het kader van de PSO-certificering. Om deze certificering te behouden wordt er elke twee jaar een bezoek gebracht aan onze locatie waarbij wordt getoetst of we nog steeds voldoen aan de criteria van de PSO-certificering. Deze audit is met positief resultaat afgerond. Dus behouden wij prestatieniveau Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). We zijn trots op het team dat dit gezamenlijk mogelijk heeft gemaakt!

Wat is de PSO?
De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én keurmerk van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). PSO meet objectief de mate van sociaal ondernemen en maakt dit zichtbaar. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Mansveld Industriële Techniek op een goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen ze niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. PSO kiest er bewust voor producten of diensten in te kopen bij sociale werkplaats bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl

App Tom